Disciplinele Informatică şi TIC - BUCUREŞTI

inspector şcolar : Ştefania PENEA

Pentru profesori

Consfături

Consfătuirea profesorilor care predau disciplinele informatică şi TIC din 15 septembrie 2021 Materiale

Consfătuirea profesorilor care predau disciplinele Informatică şi TIC s-a desfăşurat în data de 14 septembrie 2016, Materiale.

Documente

Perfecţionare

Curriculum la decizia şcolii

* arhive de descărcat