Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu"
An şcolar 2020-2021

Precizări curente

 • Programul de înscriere al candidaţilor admiși este:
  Duminică, 25.07.2021, 10.00 - 12.00,
  26-28 iulie 2021, 10.00 - 14.00.
  Dosarul de înscriere va cuprinde: 
  - cererea de înscriere
  - cartea de identitate şi certificatul de naştere
  - adeverinţa cu notele şi media generală obţinute la Evaluarea Naţională - clasa a VIII-a
  - foaia matricolă pentru clasele V - VIII
  - fişa medicală. 
 • Înscrierea în învăţământul primar (Clasa Pregătitoare)

 • Precizări iniţiale despre semestrul 2 al anului şcolar curent.
 • Regulament intern. Contract educaţional.

 • Mesaj de deschidere, Alte precizări de start.

 • 10 septembrie 2020 : transmiterea pe email LGRCAT, de către învăţători şi diriginţi, a informaţiilor referitoare la începutul anului şcolar.

 • 4 - 7 septembrie 2020 : reactualizarea adreselor de email LGRCAT pentru elevi.

 • 4 septembrie 2020, ora 18.00 : întâlnire online cu reprezentanţii comitetelor de părinţi. Invitaţia pentru participare va fi trimisă pe email-ul de corespondenţă LGRCAT.

 • 3 septembrie 2020, ora 11.00 : Consiliu Profesoral (sala 103) cu profesorii care predau la clasele V - XII.

 • 2 septembrie 2020, ora 11.00 : Consiliu Profesoral (sala 103) cu profesorii care predau la clasele primare.

Ce facem ?

Facem eforturi pentru a începe anul şcolar în condiţii adecvate.

Ce poţi face tu ?