Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu"
An şcolar 2020-2021

Precizări curente

  • Precizări iniţiale despre semestrul 2 al anului şcolar curent.

  • Regulament intern. Contract educaţional.

  • Mesaj de deschidere, Alte precizări de start.

  • 10 septembrie 2020 : transmiterea pe email LGRCAT, de către învăţători şi diriginţi, a informaţiilor referitoare la începutul anului şcolar.

  • 4 - 7 septembrie 2020 : reactualizarea adreselor de email LGRCAT pentru elevi.

  • 4 septembrie 2020, ora 18.00 : întâlnire online cu reprezentanţii comitetelor de părinţi. Invitaţia pentru participare va fi trimisă pe email-ul de corespondenţă LGRCAT.

  • 3 septembrie 2020, ora 11.00 : Consiliu Profesoral (sala 103) cu profesorii care predau la clasele V - XII.

  • 2 septembrie 2020, ora 11.00 : Consiliu Profesoral (sala 103) cu profesorii care predau la clasele primare.

Ce facem ?

Facem eforturi pentru a începe anul şcolar în condiţii adecvate.

Ce poţi face tu ?