Sesiune de examinare joi, 10 iunie 2021

97 din 09.06.2021

18:46:39

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Călţuneanu Radu-Vladimir 11A Baze de date Promovat

Dumitrescu Constantin-Florin Baze de date Promovat

Oancea Ioan-Mihnea Baze de date Promovat

Săndulescu Adrian-Lorin Baze de date Promovat

Stana Bianca-Gabriela Baze de date Promovat

Ştefan Ana-Maria 11 Baze de date Promovat

Tănase Răzvan 11A Baze de date Promovat

7

Pagina 1 din 1