Sesiune de examinare joi, 11 martie 2021

93 din 11.03.2021

18:18:08

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Bocu Eric-Daniel 10A Prezentări Promovat

Iliescu Claudiu-Daniel 9A Utilizarea computerului Promovat

Munteanu Ştefan 10A Prezentări Promovat

Radu Ioan-Andrei Prezentări Promovat

Sammouh Amin Prezentări Promovat

Stoian Ştefania-Melania Prezentări Promovat

Vizitiu Andreea-Speranţa Prezentări Promovat

7

Pagina 1 din 1