Sesiune de examinare joi, 25 februarie 2021

92 din 25.02.2021

20:57:33

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Almaleh Sara-Ioana 12 Calcul tabelar Promovat

Utilizarea computerului Nepromovat

Balu Adrian-David 10A Prezentări Promovat

Bălescu Alexandru Prezentări Promovat

Berdilă Evelyne-Gabriela Prezentări Promovat

Cuclea Luca-Nicolae Prezentări Promovat

Gogea Simon-Iulian Prezentări Promovat

Mitrică Matei-Andrei Prezentări Promovat

Sava Marius-Cristian Prezentări Promovat

Zănescu Cristian Prezentări Promovat

10

Pagina 1 din 1