Sesiune de examinare joi, 28 ianuarie 2021

91 din 28.01.2021

19:33:59

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Ceban Dmitri 11A Utilizarea computerului Promovat

Munteanu Ştefan 10A Instrumente online Promovat

Panţiru Filip-Andrei 11A Baze de date Promovat

Preoteasa Frederik-Ştefan 11 Utilizarea computerului Promovat

Tănase Ana-Maria 10 Utilizarea computerului Promovat

Vizitiu Andreea-Speranţa 10A Instrumente online Promovat

6

Pagina 1 din 1