Sesiune de examinare joi, 17 decembrie 2020

90 din 17.12.2020

19:36:06

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Almaleh Sara-Ioana 12 Prezentări Promovat

Ceban Dmitri 11A Prezentări Promovat

Chiva Maria-Antonia 10A Utilizarea computerului Promovat

Enache Teodora-Elida 12 Baze de date Promovat

Mîrşu Mihai-Alexandru 10A Editare de text Promovat

Preoteasa Frederik-Ştefan 11 Editare de text Promovat

Stănescu Alexandru 10 Editare de text Promovat

Tănase Ana-Maria Editare de text Promovat

Ţineghe Horea-Luca 10A Utilizarea computerului Promovat

9

Pagina 1 din 1