Sesiune de examinare joi, 10 decembrie 2020

89 din 10.12.2020

18:35:40

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Almaleh Sara-Ioana 12 Editare de text Promovat

Ceban Dmitri 11A Calcul tabelar Promovat

Chiva Maria-Antonia 10A Instrumente online Promovat

Pleşiu Ramona-Ioana Editare de text Nepromovat

Utilizarea computerului Promovat

Radu Ioan-Andrei Instrumente online Promovat

Ţineghe Horea-Luca Editare de text Promovat

7

Pagina 1 din 1