Sesiune de examinare joi, 3 decembrie 2020

88 din 03.12.2020

18:11:38

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Mitrică Matei-Andrei 10A Calcul tabelar Promovat

Pleşiu Ramona-Ioana Instrumente online Promovat

Calcul tabelar Promovat

Sammouh Amin Instrumente online Promovat

Stoian Ştefania-Melania Instrumente online Promovat

Ţineghe Horea-Luca Instrumente online Promovat

6

Pagina 1 din 1