Sesiune de examinare miercuri, 25 noiembrie 2020

86 din 25.11.2020

15:25:27

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Călţuneanu Radu-Vladimir 11A Baze de date Nepromovat

Ceban Dmitri Baze de date Promovat

Groman Constantin-Antonio Utilizarea computerului Promovat

Groza Denis-Gabriel Baze de date Promovat

Lozer Justina-Ariadna Baze de date Promovat

Mihalcea Andreea-Elena Baze de date Promovat

Oancea Ioan-Mihnea Baze de date Nepromovat

Popişteanu Ioana-Monica Instrumente online Promovat

8

Pagina 1 din 1