Sesiune de examinare joi, 12 noiembrie 2020

83 din 12.11.2020

18:08:27

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Balu Adrian-David 10A Calcul tabelar Promovat

Bălescu Alexandru Calcul tabelar Promovat

Cuclea Luca-Nicolae Calcul tabelar Promovat

Enache Teodora-Elida 12 Calcul tabelar Promovat

Gogea Simon-Iulian 10A Calcul tabelar Promovat

Tudor Alexandru 12 Prezentări Promovat

Urucu Teodor-Florian Calcul tabelar Nepromovat

Zănescu Cristian 10A Calcul tabelar Promovat

8

Pagina 1 din 1