Sesiune de examinare joi, 29 octombrie 2020

81 din 29.10.2020

19:44:35

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Gheorghe Filip-Remus 11 Baze de date Promovat

Răzvan-Andrei 12 Baze de date Promovat

Preoteasa Frederik-Ştefan 11 Utilizarea computerului Nepromovat

Stănescu Alexandru 10 Utilizarea computerului Promovat

Ştefan Ana-Maria 11 Instrumente online Nepromovat

Tănase 10 Utilizarea computerului Nepromovat

Urucu Teodor-Florian 12 Prezentări Promovat

Vasile Ştefan Baze de date Promovat

8

Pagina 1 din 1