Sesiune de examinare joi, 20 februarie 2020

76 din 20.02.2020

17:27:25

Numele Prenumele Clasa_actuală Modul Rezultat

Al-Iryani Reema 10A Instrumente online Nepromovat

Balu Adrian-David 9A Editare de text Promovat

Bălescu Alexandru Editare de text Promovat

Berdilă Evelyne-Gabriela Editare de text Promovat

Bocu Eric-Daniel Editare de text Promovat

Comnea Cristiana 10B Baze de date Promovat

Cuclea Luca-Nicolae 9A Editare de text Promovat

Dumitrescu-Noica Rafael 12 Calcul tabelar Nepromovat

Ene Mihai-Valentin 9A Utilizarea computerului Nepromovat

Gheorghe Filip-Remus 10 Prezentări Promovat

Gogea Simon-Iulian 9A Editare de text Promovat

Ion Octavian 12B Baze de date Promovat

Iordache Paul-Tiberiu 12E Calcul tabelar Promovat

Prezentări Promovat

Lozer Justina-Ariadna 10A Utilizarea computerului Promovat

Milea Vlad-Ioan Instrumente online Promovat

Mitrică Matei-Andrei 9A Editare de text Promovat

Munteanu Ştefan Editare de text Promovat

Radu Ioan-Andrei Utilizarea computerului Promovat

Urucu Teodor-Florian 11 Editare de text Promovat

Zănescu Cristian 9A Editare de text Promovat

21

Pagina 1 din 1