Secretariat + Fax (021) 667-8434

ÎNSCRIEREA ÎN CLASA PREGĂTITOARE 2018-2019

1.     Metodologia privind înscrierea în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

2.     Calendarul înscrierii în învățământul primar pentru anul școlar 2018-2019

3.     Cererea tip de înscriere în clasa pregătitoare 2019, etapa I

4.     Planul de școlarizare 2018-2019 cuprinde un număr de 2 clase pregătitoare cu un număr total de 50 de elevi

5.     Precizări privind activitatea de evaluare psihosomatică 1-23 martie

6.     Planificarea evaluării psihosomatice în unitățile de învățământ 5-23 martie

7.     Criteriile generale de departajare

8.     Criteriile specifice de departajare

9.     Documentele necesare înscrierii

 *Informațiile sunt în curs de actualizare

Ziua porților deschise – 3 martie 2018 în intervalul orar 10:00-15:00;

 În vederea înscrierii la clasa pregătitoare, părinţuu sunt rugaţi să se programeze telefonic la numărul 0216678434.

Programarea telefonică pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere sau în cazul în care se prezintă părintele pentru completarea și/sau validarea cererilor-tip de înscriere nu presupune crearea unei liste de preînscriere și/sau acordarea unei priorități la înscriere.

 Înscrierile se fac la secretariatul unităţii !

 Programul de completare/validare a cererilor-tip de înscriere conform metodologiei – zilnic, în intervalul orar 8:00-18:00 (luni-vineri).

 Prima etapă a înscrierilor va avea loc între 8 – 26 martie 2018 !

 

Cine suntem?

Școala noastră vă așteaptă  într-un spațiu primitor, un loc de viaţă în care fiecare copil este însoțit cu atenție şi grijă pe drumul său personal.

Copilul este primit ca o persoană unică şi  este încurajat să dezvolte tot ce are mai bun în el. Pentru fiecare copil există o cale de succes.

Deschiderea, „înflorirea” copilului este în centrul proiectului nostru școlar pentru a-şi trăi senin copilăria şi  a se forma pe baze solide. Baza spirituală sunt valorile evanghelice .

Preocuparea majoră a comunității educative – profesori, educatori, personal administrativ şi de serviciu - este de a sprijini copilul să dobândească cunoștințe şi deprinderi fundamentale, să se dezvolte integral  într-o atmosferă de încredere, familială.

Anii de şcoală reprezintă o perioadă cheie în viaţă copilului dumneavoastră.

Împreună dorim ca el să trăiască cu entuziasm şi seninătate acest timp.

 

Ce oferim? 

Numărul de locuri pentru anul școlar 2018-2019 la clasa pregătitoare: 50  (2 clase)

Discipline opţionale pentru ciclul primar:

ü Clasele III - IV– Calculatorul, prietenul meu ! opţional Informatică

Săli de clasă: calde, primitoare, prietenoase, dotate cu mobilier ergonomic, corespunzător vârstei elevilor; aparatură modernă care facilitează accesul la informaţie şi înlesneşte aplicarea unor metode moderne, interactive, de predare - învăţare: calculatoare, monitoare, TV, CD-playere, acces permanent la internet. 

În activitatea noastră ne străduim să transformăm cunoştinţele dobândite de elevi în competenţe utile în viaţă, implicându-i în diverse activităţi extracurriculare. Colaborăm cu grădiniţe, instituţii de artă şi cultură, organizaţii non-guvernamentale, cu şcoli din alte judeţe ale ţării şi din străinătate,  fiind implicaţi în diferite parteneriate şi proiecte.

Periodic vizionăm spectacole de teatru, organizăm excursii tematice, serbări şcolare. "Şcoală după școală"  -  "After - school"  În şcoala noastră copiii îşi petrec instructiv, educativ şi recreativ timpul după şcoală, iar părinţii pot sta liniştiţi la locul de muncă având garanţia supravegherii copiilor lor.

 Este un timp de şcoală altfel !

a) Sprijin şcolar pentru: pregătirea temelor, pregătire suplimentară, copiii defavorizaţi din punct de vedere material, cultural şi social
b) Activităţi specifice: Atelier sportiv, Cerc de lectură, Cerc de limbă engleză, italiană, Cerc de pictură, Corală, Momente de rugăciune şi cântece religioase

"Şcoală după şcoala" - serviciu instructiv – educativ – recreativ oferit elevilor ai căror părinţi nu dispun de timpul necesar supravegherii acestora şi celor care provin din familii defavorizate, după terminarea orelor de curs până la orele 18.00.

CONCRET :
Ziua Porţilor Deschise : 3 martie 2018 (10,00-15,00)