Liceul Greco-Catolic "Timotei Cipariu" - An şcolar 2013-2014 - Baza de date - Catedra de Matematică-Informatică

Clasa
12A Diriginte Iunia Costache

1
Amariei I Ovidiu-Mihai

2
Blaşcu G Bianca-Teodora

3
Călin M Diana-Luiza

4
Chiriac D Andreea-Daniela

5
Cîcu A Mădălina-Andreea

6
Codrean S Serghei

7
Cosmescu G Beatrice-Aurelia

8
Costache V George-Daniel

9
Dascălul M Iulian-Marian

10
Firan G Maria-Alexandra

11
Fînaru F Denis-Marius

12
Georgescu V Emanuel

13
Iordănescu V Daniela-Maria

14
Iorga T Mihai-Aurel

15
Marin L Alina-Maria

16
Mechiş H Gabriela-Luciana

17
Orban B Lavinia-Mariana

18
Petrea T Ioana-Maria-Grazia

19
Prăjescu C Constantin-Lucian

20
Sandu V Georgiana-Cristina

21
Saru M Bogdan-Mihail

22
Stancu A Oana-Daniela

23
Ungur - Denisa-Ioana

23 septembrie 2013 Pagina 1 din 1