Centrul RO521 este Centru de Testare Acreditat ECDL

 

Permisul european de conducere a computerului (ECDL – European Computer Driving Licence) este cel mai răspândit standard de certificare a abilităților de utilizare a computerului, recunoscut la nivel internațional.

Permisul ECDL este folosit și recunoscut în 150 de țări  de către companii de renume, în administrație sau de instituții de învățământ de prestigiu. În afara Europei, programul este denumit International Computer Driving Licence (ICDL).

 

Valabilitatea Permisului ECDL

Permisul ECDL obținut în România este valabil în oricare dintre cele 150 de țări din întreaga lume în care este recunoscut standardul ECDL/ICDL.

Permisul ECDL nu are limită de valabilitate în timp, competențele digitale fiind certificate pe viață, în conformitate cu programele analitice aferente fiecărui modul, aflate în vigoare la momentul susținerii examinării.

 

Cui se adresează certificările ECDL?

Certificările ECDL se adresează oricărei persoane care are nevoie și dorește să își certifice la standard recunoscut internațional abilitățile de utilizare a computerului.

Nu există limită de vârstă pentru înscrierea în programul de certificare ECDL.

Tinerii, elevii, studenții, funcționarii publici sau angajații  în companii își pot dovedi abilitățile IT prin intermediul certificărilor ECDL.

 

Avantaje ECDL

 

Programa pentru obținerea Permisului ECDL corespunde materiei pe care elevii de liceu o parcurg în cadrul orelor de TIC din programa școlară pentru clasele a IX-a și a X-a. Astfel, liceenii pot să se pregăteasca chiar în cadrul orelor de la școală pentru obținerea unei certificări cu recunoaștere internațională. Având deja Permisul ECDL, elevii pot solicita în clasa a XII-a echivalarea probei de competențe digitale de la Bacalaureat.

În România, până în prezent au fost acreditate ca centre de testare ECDL universități precum: SNSPA București, ASE București – CDIMM, Universitatea Politehnică București, Universitatea „Gheorghe Asachi” Iași, Universitatea de Vest “Vasile Goldiș” Arad, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Universitatea București - Departamentul de Învățământ la Distanț㠖 CREDIS.

 

Permisul ECDL deschide noi oportunități pentru a obține un loc de muncă mai bun, îmbunătățeste perspectivele de promovare în carieră și scade probabilitatea de a pierde o ofertă de serviciu.

 

 

     

 

Module ECDL

 

 

 

 

 

 

 

 

Profilul ECDL

 

Profilul ECDL al candidatului începe să se creeze încă de la promovarea cu succes a unui singur modul ECDL.

Fiecare modul ECDL poate fi combinat cu alte module astfel încât să satisfacă cerințele personale sau profesionale ale candidatului.

Profilul  ECDL nu expiră și poate fi dezvoltat continuu pe întreg parcursul vieții.

 

 

Certificări ECDL - Profilul ECDL  pentru BAC

Certificările ECDL PROFIL START BAC și  ECDL PROFIL BAC se adresează elevilor care doresc să echivaleze proba de competențe digitale din cadrul Bacalaureatului cu Permisul ECDL. 

 

Permisul ECDL PROFIL START BAC se obține în urma promovării a 4 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar.

 

Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8

Simulări disponibile: online

 

Instrumente online

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013

Simulări disponibile: online

 

Editare de text

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Permisul ECDL PROFIL BAC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului, Instrumente online, Editare de text, Calcul tabelar, Baze de date, Prezentări.

 

Utilizarea computerului

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013; Windows 7 / 8

Simulări disponibile: online

 

Instrumente online

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: nu este cazul

Aplicatii pentru pregatire: IE9-Outlook 2010; IE10-Outlook 2013

Simulări disponibile: online

 

Editare de text

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Word 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Word 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Calcul tabelar

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Excel 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Prezentări

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS PowerPoint 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

Baze de date

Testare: automată online

Aplicații pentru testare: MS Access 2003/2007/2010/2013

Aplicatii pentru pregatire: MS Access 2003/2007/2010/2013

Simulări disponibile: online

 

  

Cum se echivalează proba de Competențe digitale la Bacalaureat

 

Nivelul de competență digitală pe diploma de Bacalaureat va fi:

“utilizator avansat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL START BAC*

“utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL PROFIL BAC*

 

“utilizator nivel mediu”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Start**

“utilizator experimentat”, pentru candidații care au obținut Permisul ECDL Complet**

*Permisele ECDL Start și ECDL Complet se obțin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

 

*  Permisele ECDL PROFIL START BAC și ECDL PROFIL BAC se obțin în baza unei Serii de înscriere generală unică.

**Permisele ECDL Start și ECDL Complet se obțin în baza unui Card electronic de aptitudini ECDL.

 

 

Alte scheme de certificare ECDL - Profilul ECDL  pentru viață

Candidatul își poate dezvolta permanent Profilul ECDL,  obținând noi certificări ECDL.

 

ECDL START este o certificare a competențelor digitale care se constituie din patru module separate ce acoperă competențele și ariile de cunoaștere IT cheie: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*.                     

*Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

ECDL STANDARD  este certificarea căreia ii corespund 7 module ECDL și care se constituie din cele patru module ECDL Start plus trei module adiționale la alegere, astfel încât să se dezvolte și să se certifice competența digitală.

Cele 3 module adiționale pot fi alese dintre următoarele module ECDL Standard: Prezentări*, Baze de date*, IT Security*, Web Editing**, Image Editing***, 2D CAD****.

 

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

** KompoZer; Testare: automată online  Simulări disponibile: online

***Gimp  Testare: automată online  Simulări disponibile: online

****AutoCAD/ AutoCAD LT/Solid Edge; Testare: manuala; Simulări disponibile: manual

 

 

ECDL AVANSAT oferă cunostințele necesare certificării la un nivel superior în utilizarea unor aplicații specifice pe modulele: Editare de text Avansat*, Calcul tabelar Avansat*, Baze de date Avansat*, Prezentări Avansat*

 

* Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

Câte un permis ECDL AVANSAT se obține după promovarea fiecărui modul ECDL Avansat.

ECDL EXPERT se obține prin promovarea și certificarea oricăror 3 module ECDL Avansat.

 

 

ECDL PROFIL DIDACTIC se adresează cadrelor didactice care, deținând acest permis,  doresc să beneficieze de oportunitatea obținerii unui număr de credite profesionale transferabile. Permisul ECDL PROFIL DIDACTIC se obține în urma promovării a 6 module fixe obligatorii: Utilizarea computerului*, Instrumente online*, Editare de text*, Calcul tabelar*, Baze de date*, Prezentări*.

* Windows 7/8; Microsoft Office 2003/2007/2010/2013; Testare: automată online; Simulări disponibile: online

 

 

Programele analitice ECDL aferente fiecărui tip de certificare ECDL sunt disponibile pe www.ecdl.ro .

 

 

Înscrierea

Vă puteți înscrie în programul ECDL în orice moment pe www.ecdl.ro prin completarea Formularului de înregistrare și achiziționând apoi o Serie unică de înscriere ECDL.

 

 

Durata obținerii certificării

Perioada de obținere a unei certificări ECDL depinde de tipul de certificare ales, de nivelul de competență al fiecărui candidat și de nevoia de a urma sau nu cursuri în vederea susținerii acestor examene.

 

Candidații nu au obligația de a urma un curs de pregătire înainte de a se înscrie în programul de certificare ECDL și de a susține examenele.

 

Certificarea ECDL

După promovarea tuturor examenelor aferente tipului de certificare ECDL ales, candidatul solicită Permisul ECDL corespunzător către centrul de testare ECDL unde a finalizat examenele. Permisul ECDL este valabil pe o perioadă nedeterminată.

 

Autenticitatea unui Permis ECDL se poate verifica contactând direct ECDL ROMANIA la adresa office@ecdl.ro

 

Alegeți certificarea ECDL de care aveți nevoie și intrați în programul internațional de certificare a competențelor digitale!

 

Contact:  ecdl@lgrcat.ro