Alte informaţii

Cine suntem?

v Şcoala noastră vă aşteaptă într-un spaţiu primitor, un loc de viaţă în care fiecare copil este însoţit cu atenţie şi grijă pe drumul său personal.

v Preocuparea majoră a comunităţii educative – profesori, educatori, părinţi, personal administrativ şi de serviciu - este de a sprijini copilul să dobândească cunoştinţe şi deprinderi fundamentale, să se dezvolte integral într-o atmosferă de încredere, familială.

v Primim pe fiecare copil ca pe o persoană unică, îl încurajăm să dezvolte tot ce este mai bun în el. Pentru fiecare copil există o cale de succes.

v Deschiderea, „înflorirea” copilului este în centrul proiectului nostru şcolar. Dorim să-şi trăiască senin copilăria şi se formeze pe baze solide - valorile evanghelice.

v Anii de şcoală reprezintă o perioadă cheie în viaţa copilului dumneavoastră. Împreună vom reuşi ca el să trăiască cu entuziasm anii de formare în şcoală.

 

Ce oferim?

v Numărul de locuri pentru anul şcolar 2013-2014 la clasa pregătitoare: 50 (2 clase)

 

v Discipline opţionale pentru ciclul primar:

ü Clasele Pregătitoare - My first english words – opţional Limba engleză

ü Clasele I- II – Copilul şi lumea înconjurătoare – opţional Limba engleză

ü Clasele III- IV – AEL – opţional informatică, predat de cadrele didactice de la clasă;

 

v Săli de clasă: primitoare, prietenoase - dotate cu mobilier ergonomic, corespunzător vârstei elevilor; aparatură modernă care facilitează accesul la informaţie şi înlesneşte aplicarea unor metode moderne, interactive, de predare - învăţare: calculatoare, monitoare, TV, videoproiectoare, CD-playere, acces permanent la internet.

 

v Începând cu clasa a II-a toţi copiii au acces, o oră pe săptămână, în Laboratorul de Informatică, unde desfăşoară lecţii AEL utilizând calculatorul.

 

 

v În activitatea noastră ne străduim să transformăm cunoştinţele dobândite de elevi în competenţe utile în viaţă, implicându-i în diverse activităţi extraşcolare. Colaborăm cu grădiniţe, instituţii de artă şi cultură, organizaţii non-guvernamentale, cu şcoli din alte judeţe ale ţării şi din străinătate, fiind implicaţi în diferite parteneriate şi proiecte.                                     

                         

v Periodic vizionăm spectacole de teatru, organizăm excursii tematice, serbări şcolare.

 

v "Şcoală după școală"  -  "After - school"

 În şcoala noastră copiii îşi petrec instructiv, educativ si recreativ timpul după şcoală, iar părinţii pot sta liniştiţi   la locul de muncă având garanţia supravegherii copiilor lor.

 Este un tip de şcoală altfel. Oferim :

a) Sprijin şcolar pentru:

- pregătirea temelor

- pregătire suplimentară

 b) Activităţi specifice

- Atelier sportiv

- Cerc de lectură

- Cerc de limbă engleză, italiană

- Cerc de pictură

- Corală

- Momente de rugăciune şi cântece religioase

 "Şcoală după şcoala" - serviciu instructiv – educativ – recreativ oferit elevilor ai căror părinţi nu dispun de timpul necesar supravegherii acestora şi celor care provin din familii defavorizate, după terminarea orelor de curs până la orele 17.00.